Tedaviler
Korneal Crosslinking
Korneal Ring(halka)
Laser ile Katarakt ameliyatı
Kanaloplasti
Refraktif Cerrahi
• Fakik İOL
• ReLex SMİLE Refraktif Cerrahi
• İLASİK
• PRK
• Ekzimer Lazer
• Ekzimer Lazer Nedir?
• Lazer öncesi muayene önemi
Vitreoretinal Cerrahi

Lazer öncesi muayene önemi
Lazer öncesi muayene önemi
 
Gözün ön segmentinin (Kornea sağlığı, glokom ve katarakt  varlığı yönünden) ve genişletilmiş göz bebeğinden retinanın detaylı incelenmesi.
Standart ve sikloplejik gözlük ihtiyacı ölçümü.
Kornea topoğrafisi ve kornea kalınlığı ölçümü.
Wavefront ölçümü ve göz bebeğinin karanlık ortamda ne kadar büyüdüğünün belirlenmesi. Hastanın bu işlemden beklentisi iyi anlaşılmalıdır.
Belirlenen refraktif cerrahinin sağlayacağı faydaların ve olası risklerin kişi ve yakınlarına anlatılması.
Excimer laser cerrahisine karar verildiyse, standart tedavi ya da wavefront uygulamasından hangisinin yapılacağına karar verilmesi.
Hastalar kontakt lens kullanıyorsa yumuşak lenslerde en az 5 gün, sert lenslerde 15 gün önce lenslerini çıkarmalılar ve Excimer laser yapılıncaya kadar tekrar takmamalıdırlar. 
 
 
Ekzimer Lazer kime uygun değil.
 
İnce kornea.
Keratokonus şüphesi olan anormal kornea topoğrafisi.
Kontrolsüz şeker hastalığı.
Romatizmal hastalıklar,
 immün yetmezlik.
Bazı ilaçların kullanımı (Isotretinoin, amiodarone).
Kontrolsüz Glokom,
Belirgin kuru göz,
Herpes keratiti.
İlerleyen katarakt.
Hamilelik dönemi ve doğumdan sonra ilk 6 ay
18 yaşından küçükler.
-12 D'den yüksek miyopi,
 +8 D'den yüksek hipermetropi,
6 D'den yüksek astigmatizma
Görme azlığının kırma kusuruna bağlı olmadığı kişiler.
Tüm Hakları Saklıdır Dr. Emil Yusifov