Tedaviler
Korneal Crosslinking
Korneal Ring(halka)
Laser ile Katarakt ameliyatı
Kanaloplasti
Refraktif Cerrahi
Vitreoretinal Cerrahi

Korneal Ring(halka)
 
Kornea içine yerleştirilen ve korneayı gererek bir miktar düzleşmesini sağlayan PMMA’ dan yapılmış bir alettir. Özellikle keratokonusta kornea sivriliğini azaltarak görme artışı ve kontakt lens takılmasını sağlamak amacı ile kullanılır. Cross linkingle beraber uygulandığında keratokonusun ilerlemesini durdurur ve görme keskinliğinde artışa sebep olur. Yaygın olarak kullanılan 3-4 farklı marka Korneal ring  (Ferrararing, Kornealring, Keraring …) vardır. Ancak bunlar özellik olarak birbirine çok benzer olup tabanı 600μm olan prizma şeklinde dizayn edilmiştir ve prizmanın yüksekliği 150, 200, 250, 300 ve 350 μm olup uzu
nluğu ise 90º - 240º arasında değişmektedir. Yarım halka şeklindeki bu ringlerin iç çapı 4.7 - 5 mm, dış çapı 5.9 - 6.2 mm dir.
 
KORNEAL RİNG (HALKA) HANGİ DURUMLARDA UYGULANABİLİR?
 
Orta derecede keratokonusta (K 60D altında) daha etkilidir. Kontakt lens takamayan keratokonus hastalarında. Kornea santralinde opasite olmayan hastalar. 5 mmlik zonda kornea kalınlığı 400 μm ve daha fazla olan hastalarda, Keratokonusun ilerlemesinin yavaşladığı veya durduğu hastalar tercih edilmelidir. İlerleyen keratokonus hastalarında CROSS LİNKİNG’le kombine uygulanmalıdır. 
 
KORNEAL RİNGİN (HALKA)  UYGULANAMADIĞI DURUMLAR

Herpatik keratitli hastalarda,
Kollajen doku hastalıklarında,
Gebelik boyunca ve emzirme döneminde,
Tekrarlayan kornea erozyonlarında, kornea distrofilerinde,
5 mmlik zonda kornea kalınlığı 400 μm’nin altında olan hastalara,
Bazı ilaçları kullananlarda. (Amiodarone, Accutane, Sumatriptane)
Korneal ring implante edilecek bölgede (5mmlik zon) lökom olması
 
KORNEAL RİNG (HALKA) NASIL YERLEŞTİRİLİR?
 
Rutin göz muayenesi yapılmış ve Korneal ring implantasyonuna karar verilen hastanın gözüne bir veya iki halka takılacağına ve halka boyutlarına karar verilir ve kesi açısı belirlenir. Emil Yusifov  Korneal ringler femtosaniye laser ile Korneal tünel açılarak yapılmaktadır.
  Topikal anestezi ile Korneal tünel açılır, Korneal halka belirlenen bölgeye yerleştirilir, Korneaya antibiyotikli damla damlatarak işlem sonlandırılır. İlaç tedavisine 20 gün boyunca devam edilir. Ameliyattan sonra 1.gün, 10. gün. 1. ay ve 3. ayda kontrolleri yapılır ve takip eden her üç ayda bir muayene yapılır. İNTRALASE ile yapılan ameliyatlarda korneaya dikiş konmaz ve göz kapatılmaz. 
 
KORNEAL RİNGİN (HALKA) KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?
 
Korneal enfeksiyonlar,
Mekanik yöntemle yapılan tünellerde tünelin açılamaması veya tünelin yırtılması,
Ringin kornea içinde yer değiştirmesi,
Özellikle geceleri ışıklarda halelenme,
Konjonktivada kanama,
Korneal damarlanma
Geç evrede halkanın korneadan çıkması. 
 
KORNEAL RİNG SONUÇLARI NASILDIR?
 
Korneal ring uygulanan hastalarda gözlüklü ve gözlüksüz görme keskinliği artar.
Kornea konveksliği ve keratometri değeri azalır.  
Hastaların kontakt lens takma oranı artar.
Keratokonusun ilerlemesi durmaz.
Hastanın Keratoplasti ameliyatı önlenebilir veya geciktirilebilir.  
 
 
 
Tüm Hakları Saklıdır Dr. Emil Yusifov