Hastalıklar
Göz Anatomisi
Refraktif kusurlar
Katarakt
Glokom
Kornea hastalıkları
• Fuks distrofisi
• Keratokonus
• Pterjium
Retina hastalıkları

Keratokonus

Gözün refraktif gücünün en önemli parçasını oluşturan kısım en öndeki saydam kornea tabakasıdır (ortalama kırma gücü 45 D.). Bu tabakanın öne doğru  belirli bir eğimi (konveksliği) vardır. Bu eğimin düzensiz olarak (koni şeklinde) ve ileri derecede artmasına KERATOKONUS denir. Keratokonusa kornea incelmesi eşlik etmektedir.  Keratokonustaki kornea düzensizliği ve konvekslik nedeni ile görme düzeyinde azalma ve gözlük numarasında sık sık değişme ve her gittiği göz hekiminden farklı gözlük reçeteleri verilmektedir.
Hastalar görme düzeyindeki azalmadan ve özellikle geceleri ışıklarda saçılma ve halelenmeden şikâyet ederler. Gözlerde kaşınma ve sulanma sık görülen semptomlardır.
 
Keratokonus ilerleyici bir hastalık olup tedavi edilmeyen hastalarda kornea nakli (Keratoplasti) zorunlu hale gelir. Düzenli takip ve gerekli tedavi yapılan hastaların büyük çoğunluğunda keratoplastiye gidiş önlenebilir.
 
Hastalığın belirtileri nelerdir?
 
Görmede azalma
Gözlük numarasının (özellikle astigmatizmanın) sık sık değişmesi.
Gözlükle görmenin tama çıkmaması
Işıkta halelenme, ışığa karşı duyarlılığın artması, çift görme
Gözde kaşıntı, sulanma
 
Keratokonus önlenebilir mi?
 
Ailesinde keratokonus olanlar daha sık muayene edilmeli ve muayenede mutlaka kornea topoğrafisi çekilmelidir. Erken tanı ve tedavi keratokonusun ilerlemesini önleyebilir. Çocukluğunda alerjik konjonktiviti ve vernal keratokonjonktiviti olanlarda Keratokonus daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle bu hastalıklar mutlaka tedavi edilmelidir.
 
Keratokonus tanısı nasıl konur?
 
Yapılan göz muayenesinde hastanın şikâyetleri ve klinik muayene ile hastalıktan şüphelenilmesi ile çekilen kornea topoğrafisi kesin tanı koydurur.  Ancak erken dönemde klinik tamamen normal veya normale yakın olabilir. Bazen Excimer laser yapmak amacı ile çekilen kornea topoğrafisi ile hastalık tespit edilir.
 
Keratokonusun tedavisi var mıdır?
 
Keratokonus günümüzde ilerlemesi durdurulabilir bir hastalık haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda geliştirilen tedavi yöntemleri ile hastaların büyük çoğunluğunda ilerleme durmakta ve hatta bir miktar Korneal düzleşme sağlana bilmektedir. Bu nedenle hastalığın erken tanısı ve tedavisi çok önemli hale gelmektedir.
Hastalığın evresine göre tedavi şekli değişmektedir:
 
CROSS LİNKİNG TEDAVİSİ
KORNEAL HALKA (RİNG) 
KERATOPLASTİ
 
Keratokonus hastalığı körlükle mi sonuçlanır?
 
Keratokonus kör eden bir hastalık değildir. Zamanında uygun tedavi olursanız yaşam sürenizce görmenizi önemli ölçüde koruyabilirsiniz. Ancak görme düzeyiniz hastalığın tedaviye başlandığı seviyesi ile önemli ölçüde ilişkilidir.
 
Keratokonus sürekli ilerler mi?
 
Keratokonus ilerleyici bir hastalık olmakla birlikte genellikle 40 yaş civarında ilerlemesi önemli ölçüde durur. Bunun nedeni yaşa bağlı olarak kornea lifleri arasındaki çapraz bağların artması (Doğal cross linking) olarak gösterilmektedir.
 
Cross linking tedavisi keratokonusun ilerlemesini durdurur mu?
 
Keratokonus tedavisinde cross linking çok önemli bir tedavi yöntemi olup uygulanabilen hastaların büyük bölümünde ilerlemeyi durdurur.
 
Cerrahi tedavi (Korneal halka veya Keratoplasti ) kesin çözüm müdür?
 
Keratokonusta cerrahi tedavi enson düşünülecek yöntemdir. Ancak cross linking ve kontakt lenslerle görmesi arttırılamayan veya bu yöntemler uygulanamayan hastalar için cerrahi yöntem düşünülmelidir. Korneal halka uygulaması görmede düzelme ve kornea dikliğini azaltması nedeni ile keratoplastiden önce düşünülmelidir.
  Keratokonus hastalığının takip ve tedavisi doktor Emil Yusifov tarafından gerçekleştirilmektedir.
Tüm Hakları Saklıdır Dr. Emil Yusifov